Staking 30 mei a.s.

                                                                                                                                  Epe, 16 mei 2018

Beste ouders,

Ongetwijfeld heeft u al vernomen dat er weer een stakingsdag voor het onderwijspersoneel in deze regio gaat plaatsvinden.

Deze stakingsdag is op woensdag 30 mei a.s. Ook het team van de Anne de Vriesschool zal deze dag geen les geven. Dit betekent dat de school die dag gesloten zal zijn en uw kinderen vrij zijn.

U weet vast wel waar het de organisatoren van deze stakingsestafette om te doen is, in de media is er regelmatig aandacht voor.

De werkdruk in het onderwijs neemt hand over hand toe, de (financiële) middelen voor de scholen zijn volstrekt ontoereikend. En dat is al jaren zo. De lerarengroep PO in Actie wil laten zien aan de minister dat er ècht iets gedaan moeten worden aan de werkdruk, salarissen en de verwachte grote tekorten aan leraren de komende jaren. De minister is nu echt aan zet! Er zijn veel bezuinigingen over het onderwijs uitgestort in de afgelopen jaren. Dit kan zo niet langer doorgaan, ook al ligt er nu de belofte om 450 miljoen uit te geven voor betere arbeidsvoorwaarden. Dit geld brengt de investering in het onderwijs niet op het noodzakelijke niveau. Daar is veel meer voor nodig!

Er moet – links of rechtsom – meer geld worden geïnvesteerd in het onderwijs, willen we de kwaliteit op orde houden. Immers, wij willen er voor gaan om uw kinderen voor te bereiden op de toekomst en hen voldoende bagage mee geven daarvoor. Dat is altijd onze drijfveer. Maar langzaam maar zeker loopt de emmer over.

Alvast onze dank voor uw begrip.

Met vriendelijke groet,

namens het hele team,

Harry Blume,

interim-directeur.