Vertrouwen en Verbinden

Wij willen graag een leefgemeenschap zijn waar leerlingen, groepsleerkrachten, ouders, schoolleiding en bestuur op een natuurlijke en gestructureerde wijze samen leven en werken. De basis om je te kunnen ontwikkelen, is dat je je veilig voelt. Tel daarbij op dat ouders zich welkom voelen en weten dat dingen bespreekbaar zijn en je hebt de sfeer van onze school te pakken.

Ieder kind mag zichzelf zijn

Als het sociaal-emotionele klimaat in orde is, kan het maximale uit het kind gehaald worden. Wij zien dat ieder kind anders is, het mag zichzelf zijn. Een leerling die moeite heeft met rekenen, kan de sterren van de hemel spelen in een musical. Zo heeft ieder zijn of haar talent en daar kijken wij naar.

Onderling vertrouwen

Vertrouwen is belangrijk voor ons. We zijn een Christelijke basisschool waarbij respect naar elkaar enorm belangrijk is. Het gaat om wederzijds vertrouwen; tussen collega's, maar ook tussen de groepsleerkracht en het kind en tussen de ouders en de juf of meester van hun kind.