Goede sfeer

Om een goede sfeer in de school te behouden hanteren wij een aantal afspraken op school en groepsniveau om allereerst de fysieke en sociale veiligheid te waarborgen. 

Zoals:
  • Op het schoolplein lopen we naast de fiets
  • In de school rennen we niet, we lopen
  • Jassen en tassen hangen aan de kapstok
  • Schreeuwen en gillen doen we buiten het gebouw
  • We creeren met elkaar een rustige leer- en werkomgeving
  • Binnen de sfeer die we op school willen is geen plaats voor pesten. Onze kanjeraanpak probeert dit ook zoveel mogelijk te voorkomen. Zodra het och gebeurt nemen we maatregelen volgens ons gedragsprotocol en worden in ieder geval de ouders van beide partijen op de hoogte gesteld. 
  • Er zijn duidelijke regels en een vaste structuur in de klas en in de groep.
  • Als er iets aan de hand is zoeken we gezamenlijk naar oplossingen met heldere afspraken.