Identiteit

De Anne de Vriesschool is een Christelijke basisschool. Dat betekent dat ons handelen geinspireerd wordt door het leven van Jezus Christus. Dat komt tot uiting in de manier waarop wij met elkaar omgaan, in gebed, liederen, Bijbelvertellingen en vieringen.

Een vanzelfsprekend gevolg is dat de school open staat voor iedereen, mits onze identiteit gerespecteerd wordt. Dat betekent onder meer dat wij van alle kinderen verwachten dat zij ook aan schoolactiviteiten die betrekking hebben op onze geloofsovertuiging actief deelnemen.

Een van de normen en waarden die wij vanuit onze overtuiging meegeven aan de kinderen is het tonen van respect voor de ander. En daarmee ook voor andere Geloofsovertuigingen. Daarvan maken we ze niet alleen deelgenoot aan de hand van onze leermethoden waarin verschillende levensbeschouwingen uitvoerig ter sprake komen. ook verhalen en levenservaringen van medeleerlingen, afkomstig uit andere delen van de wereld, dragen hun steentje hieraan bij. Zo krijgen normen en waarden betekenis en richten we ons erop dat kinderen zich daarna gedragen