Onze missie en visie

 

Missie

Hoogwaardig onderwijs realiseren door breed en toekomstgericht onderwijs

Die missie willen we bereiken via onze visie op onderwijs:

Visie

Onze visie op onderwijs is:

• kindgericht: we kijken naar de totale ontwikkeling van het kind. Eenzijdige ontwikkeling brengt het kind uit balans. Het ene ontwikkelgebied versterkt het andere. Ze kunnen niet zonder elkaar. Kindgericht betekent ook aansluiten bij de onderwijsbehoefte, gesprekken voeren met het kind, ontdekken en ontwikkelen van talenten;

• gericht op een breed aanbod: waar rekenen en taal het belangrijkst blijven, maar waar de cultuurdisciplines, bewegings- en muziekonderwijs belangrijk worden geacht; 

• toekomstgericht: breinvriendelijk onderwijs willen realiseren en 21e eeuwse vaardigheden aanleren;

• een goed samenwerkend team als voorwaarde zien om hoogwaardig onderwijs te 
realiseren. Dit betekent professioneel leerkrachtgedrag, zorgdragen voor een goede werksfeer en goede samenwerking;

• ouders zien als educatieve partners om de onderwijskansen optimaal te benutten.