Speerpunten

Kanjeraanpak
Op de Anne de Vries werken we met de aanpak van de Kanjertraining. Deze benadering leert kinderen om respectvol met zichzelf en elkaar om te gaan. Van ouders en leerkrachten wordt op hun beurt verwacht dat zij – als er zich problemen voordoen – oplossingen zoeken waar iedereen wat aan heeft. Emoties kunnen en mogen er zijn, maar daarna gaan wij graag met elkaar in gesprek. Kanjertraining is voor ons de werkwijze om vertrouwen, rust, veiligheid en wederzijds respect te creëren voor iedereen die bij onze school betrokken is.

Onderzoekend en Ontdekkend leren
Bij onderzoekend en ontdekkend leren zijn de leerlingen actief bezig met hun leerproces. Ze ontwikkelen hun talenten en leren hoe ze die optimaal kunnen inzetten. Ook leren ze zelfstandig denken en handelen. Ze leren initiatieven nemen, plannen, uitvoeren en reflecteren. De leerlingen ontdekken de zin van het leren en ze leren van en met elkaar.

Bewegend leren
Bewegen doen wij op de Anne de Vries op drie verschillende gebieden: in de gymles, op het plein en bij de lessen. Naar de juiste plek op de getallenlijn rennen of springend de tafels oefenen is bij ons niet vreemd. Beweging zorgt voor meer zuurstof in de hersenen waardoor er meer kennis opgeslagen kan worden. Daarnaast vergroot bewegen het plezier in leren, verhoogt het de betrokkenheid en laat onderzoek zien dat je makkelijker leert en het geleerde langer onthoudt. Beweging zorgt ervoor dat de verbinding met elkaar gestimuleerd wordt. Je werkt samen en leert omgaan met elkaars mogelijkheden. Dit komt de sfeer in de school ten goede. Kortom, genoeg redenen om met elkaar in beweging te komen.