Taal en rekenonderwijs

Taal/ lezen

 • Taal in al zijn facetten: woordenschat, spelling, mondeling en schriftelijke taalgebruik, ontleden, meningsvorming en presenteren. We gebruiken de methode TaalActief. 
 • Een wisselend aanbod van leesboeken in de klas en in de eigen bibliotheek. 
 • We lezen elke dag, in groepjes en individueel.
 • We gebruiken een methode voor aanvankelijk lezen in groep3: Veilig Leren Lezen.
 • We gebruiken een methode voor voortgezet technisch lezen vanaf groep 4: Estafette waarbij instructie op niveau (basis, zorg, plus) plaatsvindt. 
 • We gebruiken voor begrijpend lezen: Nieuwsbegrip, met iedere week een nieuwe editie met actuele thema's die aansluiten bij de belevingswereld van het kind.
 • Veel aandacht voor de Kinderboekenweek en voorlezen.
 • Methode gebonden toetsen en Citotoetsen om de ontwikkeling van het kind te volgen. 
 • We hebben een taalcoordinator die het taalonderwijs stimuleert, volgt en de kwaliteit bewaakt. 
 • Nauwe samenwerking met de bibliotheek in Epe. We hebben een eigen collectie in school.

Rekenen

 • Rekenen begint al bij de kleuters met "Fred van de rekenflat".
 • Spelenderwijs aandacht voor getallen en begrippen.
 • We voeren aankomend jaar een nieuwe methode voor rekenen in!
 • Drie leerlijnen in de methode voor de basisgroep, de zorggroep en de plusgroep.
 • Integratie met andere vakken en de dagelijkse praktijk.
 • Inzet van ICT door middel van het digibord, tablets en andere computers.
 • Methode gebonden en Citotoetsen om de leerlingen in hun ontwikkeling te volgen.
 • Jaarlijkse deelname aan de Landelijke Rekendag.
 • We hebben een rekencoordinator die het rekenonderwijs stimuleert, volgt en de kwaliteit bewaakt.