In samenspraak met ouders

Ouders dragen bij aan het schoolsucces van hun kinderen. Uit onderzoek lijkt het volgende:
  • Samenwerken bevordert het welbevinden en schoolplezier van het kind
  • Ouderbetrokkenheid is een stimulans voor de leerprestaties van het kind
  • Als ouders de aanpak van de leerkracht steunen, dan is het gedrag op school makkelijker bij te sturen
  • Samenkomst zorgt voor een daling van de leerlingen absentie en voor een hogere opkomst van ouders bij besprekingen op school. 

Graag betrekken wij ouders op deze basis bij ons onderwijs. Daarbij verstrekken wij zo goed mogelijk informatie aan u als ouder en maken we samen afspraken die ten goede komen aan het kind. Dat doen we vie onder meer ouder-kind gesprekken, spreekavonden rondom de rapporten, individuele gesprekken op afspraak tussendoor en begeleidingsgesprekken met de leerkracht en de Intern begeleider.

Daarnaast kennen we verschillende vormen van ouderparticipatie:
  • Medezeggenschapsraad; hier kunt u als ouder meebeslissen en meepraten over het beleid van de school, samen met een aantal leerkrachten en de directeur. 
  • Ouderraad: zij ondersteunen het team en de school bij allerlei activiteiten door het jaar heen.
  • Klassenouder: zij zijn aanspreekpunt voor de leerkracht en ouders voor groepsactiviteiten
  • Allerhande hulp bij gym, knutselen, lezen en vervoer naar excursies. 

Kortom: er is genoeg te doen en wij kunnen niet zonder uw steun. Als u de kinderen bij ons op school heeft, verwachten wij dat u als ouder bij tenminste een activiteit als vrijwilliger helpt.