Als medezeggenschapsraad (MR) van de Anne de Vriesschool willen we de

belangen van onze kinderen en school zo goed mogelijk behartigen. Samen werken

aan een school waar onze kinderen graag naar toe gaan en waar onze leerkrachten

het fijn vinden om les te geven. Ook voor het komende jaar kunt u van ons verwachten dat we ons blijven inzetten voor een evenwichtige ontwikkeling, helderheid en het behoud van een veilige omgeving voor onze kinderen op de Anne de Vriesschool.

 

Hoe we dit willen bewerkstelligen kunt u lezen in onderstaand jaarplan. Middels dit

jaarplan willen we u, als ouder, deelgenoot maken van hetgeen wij, als medezeggenschapsraad, dit jaar van plan zijn te doen. Met dit plan willen we als medezeggenschapraad duidelijk maken wat onze uitgangspunten, werkwijze, planning en taakverdeling voor het komende schooljaar zijn.

 

Het MR-jaarplan bevat:

  • Een jaarplanning ten aanzien van cyclische onderwerpen;
  • De wijze waarop de MR is georganiseerd
  • Een vergaderrooster;

 

Als u als ouder of personeelslid een onderwerp hebt wat u besproken wilt hebben,

meldt het dan bij één van ons. Wij zorgen ervoor dat er wat mee wordt gedaan. Dus

kom naar ons toe met uw zorg, ideeën, of kritiek. U kunt ook mailen naar mr@annedevries-epe.nl


Klik hier om het volledige jaarplan te openen:  jaarplan MR 2018-2019.pdf