Strategisch beleidsplan: Voor elk kind de beste plek

'It takes a village to raise a child'. Vanuit deze gedachte levert ProCon een bijdrage aan de groei van kinderen op weg naar volwassenheid. ProCon wil de basisschooljaren onvergetelijk maken voor ieder kind.

Het huidige jaarplan van Basisschool Anne de Vries is mede gebaseerd op het strategisch beleidsplan 2018-2022 van ProCon.

Het strategisch beleidsplan 2018-2022 van ProCon is uitgewerkt in actiepunten voor het schooljaar 2019-2020 uitgaande van de volgende beleidsterreinen:

1. Bestuur en Organisatie
2. Onderwijs
3. Personeel
4. Huisvesting
5. Financien

De beleidsterreinen zijn zoveel mogelijk geconcretiseerd in te realiseren resultaten. Deze resultaten zijn de basis voor het jaarplan van de stichting en de scholen. Voor onze scholen is een keuze gemaakt uit de indicatoren die op schoolniveau nog verder ontwikkeld/ verbeterd kunnen worden.

Verder is van grote invloed op dit jaarplan het opgestelde school plan van Basisschool Anne de Vries voor 2019-2023.

In dit jaarplan zijn per beleidsterrein een inleidende tekst, de beginsituatie, de resultaten en de aanpak in een overzicht opgenomen.