Ouderhulpformulieren

Aan het begin van het schooljaar heeft u de ouderhulpformulieren gekregen. Als ouderraad hebben we gemerkt dat er weinig animo was en hebben we een beperkt aantal formulieren teruggekregen. We begrijpen dat het soms lastig is om nu al aan te geven wanneer u met wat zou kunnen
helpen. Daarom willen we vanaf dit schooljaar gaan starten met een andere aanpak. Als uw hulp ergens bij nodig is, zal dit via Klasbord of via deze nieuwsbrief worden gemeld. Zo kunt u per activiteit bekijken of u ons kunt helpen.

Media
  • help