Landelijke onderwijsstaking 30 en 31 januari

Onderwijsstaking

Op 30 en 31 januari roepen de bonden alle leden uit het basis-, voortgezet en speciaal onderwijs op om het werk neer te leggen. In het afgelopen jaar hebben er al diverse stakingen plaats gevonden. Met deze acties is er aandacht gevraagd voor de hoge werkdruk in het onderwijs en het verschil in salaris tussen basis- en speciaal onderwijs aan de ene kant en het voortgezet onderwijs aan de andere kant.
De acties van de aangekondigde tweedaagse staking richten zich op structurele investeringen in het onderwijs. Staken is een individueel recht. De teamleden van onze stichting hebben dan ook hun eigen keuze kunnen maken. Voor onze school betekent dit dat wij open zijn voor de groepen 1 t/m 6. De teamleden van groep 7 en 8 hebben besloten dat zij deel willen gaan nemen aan de staking. De kinderen van groep 1 t/m 6 worden dan ook op 30 en 31 januari verwacht en de kinderen van groep 7 en 8 zijn vrij. Ik hoop u op deze wijze voldoende te hebben geïnformeerd. Mochten er nog vragen of onduidelijkheden zijn, loop dan gerust even bij mij binnen.

Met vriendelijke groet,

Bertine