Nieuwsbrieven

Onderwerp: Goede versie oudergesprekken
Datum: 07-09-2018
Beste ouders,

ik werd geattendeerd op het ontbreken van een aantal leerlingen.
Hier de volledige versie van de gesprekken.
Nogmaals, mocht het niet uitkomen, dan mag er contact opgenomen worden met de desbetreffende leerkrachten.
Met vriendelijke groet,

Stefan van der Worp