Nieuwsbrieven

Onderwerp: Nieuwsbrief + planning schoolfotograaf
Datum: 05-10-2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Klik hier voor de nieuwsbrief van deze week en hier voor de planning van de schoolfotograaf.
Namens het team wens ik jullie een heel prettig weekend toe.

Met vriendelijke groet,

Stefan van der Worp
Directeur