Nieuwsbrieven

Onderwerp: Nieuwsbrief 12 oktober + bijlage
Datum: 12-10-2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Door hier te klikken ziet u de (vernieuwde) versie van de nieuwsbrief. Zoals u merkt zijn we er nog volop mee in ontwikkeling. 
Ook zijn er twee bijlagen:
- Voor het schoonmaakrooster klikt u hier.
- Voor de uitnodiging van een middag over het puperbrein klikt u hier.

Namens het team wens ik iedereen een prettig weekend.

Met vriendelijke groet,

Stefan van der Worp
directeur