Nieuwsbrieven

Onderwerp: Kerstviering 19 december
Datum: 10-12-2018
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Het is bijna kerst!
We zijn volop in de voorbereidingen voor dit gezellige feest.
Door hier te klikken vindt u de informatie voor 19 december.

Mochten er nog vragen zijn, dan kunt u deze stellen aan Juf Elly of Juf Chantal.

Met vriendelijke groet namens het team,

Stefan van der Worp
Directeur