Nieuwsbrieven

Onderwerp: Nieuwsbrief met bijlage
Datum: 11-01-2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Nogmaals de nieuwsbrief, maar nu wel met een werkende link. Klik hier voor de nieuwsbrief.

Prettig weekend, ook namens het team,

Stefan Van der Worp
Directeur
Baisschool Anne de Vries