Nieuwsbrieven

Onderwerp: Invoering SchoolWapps
Datum: 06-02-2019


Beste ouder(s)/verzorger(s),

De invoering van SchoolWapps is in volle gang! Al meer dan 100!!! ouders hebben zich aangemeld voor SchoolWapps. Uiteraard is het nodig dat alle ouders zich voor deze app hebben aangemeld. Als het goed is heeft u hiervoor een brief ontvangen.
Mocht het aanmelden nog niet gelukt zijn, wilt u dit in de komende dagen doen?
Om half 12 is Elisabeth op school om eventuele vragen te beantwoorden of problemen betreffende SchoolWapps te verhelpen.

Namens het team van de Anne de Vries,

Stefan van der Worp
Directeur