Nieuwsbrieven

Onderwerp: Herinnering evaluatie continurooster
Datum: 21-02-2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),

Vanavond staat er een evaluatie van het continurooster gepland.
We zijn als team erg benieuwd hoe het continurooster tot dusver door een ieder ervaren wordt.
Hier hebben we het binnen het team al eerder over gehad.
Ook de leerlingenraad bespreekt het onderwerp in de groepen, om te kijken waar aandachtpunten liggen voor kinderen.

Mocht u vanavond in de gelegenheid zijn, dat hopen we u te mogen verwelkomen.
De deuren zullen vanaf 18.45 open zijn, waarna we van 19.00 tot ongeveer 20.15 middels een werkvorm het rooster zullen bespreken.

Zou u, als u komt,  zo vriendelijk willen zijn een mail te sturen naar directie@annedevries-epe.nl 

Alvast bedankt en wellicht tot vanavond.
Namens het team,

Stefan van der Worp
Directeur