Nieuwsbrieven

Onderwerp: Formatie 2019-2020
Datum: 26-06-2019
Beste ouder(s)/verzorger(s),

In de bijlage treft u de brief betreffende de formatie van 2019-2020.
Heeft u hier vragen over, dan mag u zich richting mij wenden.

Bekijk hier de bijlage.

Met vriendelijke groet, mede namens het team,

Stefan van der Worp
directeur