Communicatie

Elkaar informeren

  • De Anne de Vries werkt met Schoolwapps. Dit is een app waarin leerkrachten en directie communiceren met de ouders van de school. Nieuwsbrieven, berichten voor een specifieke groep, oudergesprekken en de kalender zijn allemaal in de app te vinden. 
  • Wekelijks ontvangt us van ons een digitale Nieuwsbrief ind e app, over ontwikkelingen, activiteiten en andere wetenswaardigheden betreffende de school. 
  • Op de website www.annedevriep-epe.nl treft u beeldmateriaal, de digitale schoolgids en algemene documentatie over de school en het reilen en zeilen in de groepen.
  • Ziek-melden van uw kind bij voorkeur 's morgens tussen 8.15 en 8.30 uur via 0578 - 612 776
  • Bijzonder verlof aanvragen voor uw kind kan via een formulier dat bij de directeur verkrijgbaar is. 
  • Heeft u een klacht, vertel het ons. Bent u tevreden, vertel het een ander!