Samenwerking

De ontwikkelbehoefte van de leerlingen staat bij ons centraal. De ene leerling heeft mogelijk op cognitief gebied extra ondersteuning nodig en de andere mogelijk meer op sociaal-emotioneel gebied. Het maakt niet uit wat je nodig hebt, wij helpen je graag.

Elke leerling heeft ons nodig, maar wij hechten ook veel waarde aan een gelijkwaardige samenwerking met ouders. We kijken met elkaar hoe we de leerling het beste kunnen helpen. Deze ondersteuning kan de ene keer bestaan uit het extra oefenen met behulp van de chromebooks of door extra instructie te geven, terwijl het de andere keer nodig is om een luisterend oor te bieden of een belangstellende vraag over thuis te stellen.

We zijn allemaal geschoold in het voeren van kindgesprekken. Zo stel je de juiste vragen om een kind verder te helpen. Daar zijn we voor. Ieder kind is anders en mag dat zijn. We willen graag dat elk kind zich gekend en gezien voelt. We willen dat alle leerlingen met plezier naar school gaan.

Onze kracht is dat er in onze school rustig gewerkt wordt. Het is een fijne school met een goede sfeer. We zijn open, vrolijk en positief naar kinderen. Kinderen zien dat we het als collega’s goed hebben met elkaar. Zo zijn we een voorbeeld van hoe je prettig kunt samenwerken.