Veiligheid

Op de Anne de Vries is er veel aandacht voor een positief pedagogisch klimaat. In een goede sfeer leer je zoveel meer. Een goede sfeer is er niet zomaar, die maak je met elkaar door structuur, duidelijke regels en een positieve benadering te hanteren.

 Wij zijn een Kanjer school en bieden het hele jaar groepsbindende activiteiten aan. We maken bewust tijd om met de kinderen na te denken en te oefenen in samen werken en samen spelen. Leerlingen leren complimenten geven en ontvangen. Ook wordt er geoefend wat je doet als je iets niet leuk vindt. En wat voor tips kun je elkaar geven? Kinderen voelen zich hierdoor ontspannen. Je mag jezelf zijn.

Bij ons op school begint alles met instructie. Je kunt niet van een kind verwachten dat het zomaar snapt wat het moet doen. We leren dingen aan en zoeken dan naar het moment van loslaten. Dat punt ligt bij ieder kind anders. We kijken goed naar wat een kind nodig heeft.