Verbinding 

Het contact met ouders vinden we op de Anne de Vries heel belangrijk. Dat begint al bij de intake met nieuwe ouders. We spreken over onze visie en werkwijze. Ouders krijgen de gelegenheid om te kijken en te ervaren hoe de sfeer in de school is. Ze kunnen aangeven wat het kind in hun ogen nodig heeft bij ons op school.

Betrokken zijn bij de ontwikkeling van je kind, dat maakt dat elke ouder graag met de leerkracht in gesprek wil. Aan het begin van ieder schooljaar is er een startgesprek, samen met ouders en kind, om kennis te maken met de nieuwe leerkracht. De leerling kan aangeven wat het nodig heeft om zich goed te kunnen ontwikkelen. Ook de ouder kan tips geven en vragen stellen. Zo willen we vanuit wederzijds vertrouwen samenwerken met kinderen en de ouders.

 Als er bijzonderheden zijn neemt de leerkracht contact op met ouders. Andersom mag dat natuurlijk ook, graag zelfs. Zo kan er thuis iets gebeurd zijn, wat heel veel impact heeft. Als leerkracht kun je daarmee rekening houden. Gedurende het schooljaar zijn er 10–minuten gesprekken, waar je je als ouders voor in kan schrijven.