Missie & visie

Missie

Ieder kind een stevige basis geven, waarmee hij/zij nu en later het verschil kan maken

Visie: Samen maken we het verschil

Op de Anne de Vriesschool willen we bereiken dat elk kind in de steeds veranderende wereld leert leven. En dat elk kind zich gekend weet en zijn of haar eigen talenten tot ontplooiing kan brengen.

De gelijkwaardigheid van ieder mens staat bij ons centraal. Respect voor de ander en vertrouwen in elkaar zijn kernwaarden binnen onze school. Als belangrijkste doelstelling geldt dat kinderen ervaren dat zij niet alleen op deze wereld leven, maar het samen met anderen mogen en moeten doen.

De wereld verandert in een snel tempo. De beschikbaarheid van computers, smartphones, tablets en mobiel internet voor (bijna) iedereen heeft veel invloed op onze samenleving. Duidelijk is dat bij het leren in de 21ste eeuw naast rekenen en taal, competenties als samenwerken, communiceren, creativiteit, en probleemoplossend denken ook belangrijke vaardigheden zijn.

Natuurlijk heeft dit gevolgen voor het onderwijs. De rol van de leerkracht verandert en gaat veel verder dan het overdragen van kennis alleen. Op onze school wordt het leren beschouwd als een fijne en plezierige activiteit. Uitgangspunt daarbij is dat ieder kind uniek is en met zijn specifieke gaven en talenten de school binnenkomt. Individuele verschillen zijn dus normaal.

De Anne de Vries streeft er naar om zoveel mogelijk ‘onderwijs op maat’ te kunnen bieden aan alle kinderen. Hierbij willen wij een rijke leeromgeving creëren die leerlingen uitnodigt tot actief en zelfstandig leren. Bij ons heeft de leerling in het leren een actieve rol: hij wordt meer zelf verantwoordelijk voor het leren. De rol van de leerkracht verandert van een sturende naar steeds meer een begeleidende rol.