Hier vindt u diverse documentatie met betrekking tot onze school.

Schoolgids
Veel van de informatie die op deze website terug te vinden is, kunt u nog eens rustig nalezen in onze schoolgids. Klik hier voor de schoolgids 2023-2024.

Schoolplan
Het schoolplan is een beleidsdocument waarin de strategische visie en de beleidskeuzen op hoofdlijnen zijn vastgelegd. Het schoolplan bevat een beschrijving van het beleid met betrekking tot de kwaliteit van het onderwijs dat binnen de school wordt gevoerd, en omvat in elk geval het onderwijskundige beleid, het personeelsbeleid en het beleid met betrekking tot de bewaking en verbetering van de kwaliteit van het onderwijs. Klik hier voor het schoolplan 2023 - 2027.

Jaarplan
Het is belangrijk dat we planmatig werken aan de ontwikkeling van de kwaliteit van het onderwijs. Dit kunt u lezen in ons jaarplan. Klik hier voor het jaarplan 2023 - 2024.

Schoolondersteuningsplan
In dit document wordt een beschrijving gegeven van het schoolondersteuningsprofiel van onze school, zoals we dat graag zouden willen realiseren. Deze beschrijving van het schoolondersteuningsprofiel is het uitgangspunt voor het inrichten van ons onderwijs aan leerlingen met specifieke onderwijsbehoeften, het bepalen van de grenzen van de zorg en het voldoen aan de wettelijke bepalingen die bestaan rondom zorgplicht en passend onderwijs. Klik hier voor het schoolondersteuningsplan 2023 -2024.