Inschrijven?

De basisschoolperiode maakt een belangrijk deel uit van het leven van uw kind(eren). Daarom is het van belang dat een school met zorg uitgezocht wordt. U vertrouwt uw kind immers urenlang toe aan de zorg van anderen. Als u overweegt om uw zoon/dochter op de Anne de Vries in te schrijven gaat dat als volgt:

Nieuwe leerlingen worden aangemeld bij de directeur. Nieuwe leerlingen mag u al aanmelden zodra u dat wil. De school heeft dat het liefst uiterlijk een half jaar tot een jaar voordat uw kind 4 jaar wordt,  dit mede in verband met de prognose, de samenstelling en de grootte van de groepen.

Wij kennen een 3+ groep in samenwerking met KOM Kinderopvang. Peuters vanaf 3 jaar kunnen hier gebruik van maken. Zij volgen dan een speciaal activiteitenprogramma om zich al spelend gericht voor te bereiden op de aanpak in de kleutergroep van de basisschool en zullen al eens in de groepen komen. 

Voor het aanmelden kunt u een afspraak maken met de directeur, via telefoonnummer 0578-612776 (school) of directie@annedevries-epe.nl.

Na het kennismakingsgesprek, waarin u uiteraard uitgebreid vragen kunt stellen en informatie krijgt over de identiteit, het onderwijs, het team en de regels en afspraken op de Anne de Vries, kunt u samen met uw kind een kijkje nemen in onze school en de groep waarin uw kind eventueel wordt geplaatst.