Onze missie en visie

 

Missie

Ieder kind een stevige basis geven, waarmee hij/zij nu en later het verschil kan maken,

Visie: Samen maken we het verschil

De wereld is steeds meer gericht op het individu, maar de Anne de Vriesschool ziet juist de kracht van het samen-leren. Immers, je hebt het "wij"-gevoel nodig om te groeien. Daarom leren de leerlingen vanaf groep 1 vaardigheden, die zij nodig hebben om samen te kunnen werken.

De maatschappij wordt steeds prestatie-gerichter. Dat heeft zeker een keerzijde. Wij kijken ook naar talenten. De Anne de Vriesschool wil daarom dat ieder kind daar, vanuit zijn eigen competenties/ kwaliteiten, mee leer omgaan. Wij bieden de leerlingen vanuit een rijke leeromgeving ruimte om zijn eigen zelfstandigheid te ontwikkelen en om doelgericht te kunnen leren. Zij ontwikkelen hun eigen leerstijlen en doen op verschillende manieren kennis op en maken vaardigheden eigen. Zo kunnen zij op basis van vertrouwen, en vanuit de Christelijke normen en waarden, op hun eigen manier omgaan met wat de maatschappij van hen vraagt.

Wij zorgen voor zelfstandige en sociale kinderen. Kinderen die makkelijk contact kunnen leggen en onderhouden. Kinderen die hun leerproces kunnen aansturen, eigen kwaliteiten ontwikkelen en dit kunnen in zetten bij het samenwerken.