Medezeggenschapsraad

De medezeggenschapsraad bestaat uit 2 ouders en 2 leerkrachten en wil mede vorm geven aan het beleid op de Anne de Vriesschool en bijdragen aan het uitvoeren van dit beleid.

Visie

De MR adviseert,controleert en denkt mee vanuit de belangen van ouders en leerkrachten om een leerzame, plezierige, werkzame en veilige plek voor kinderen en leerkrachten te creëren en te behouden.

Dit doen we door:
  • de (beleids-) voorstellen van de directie te beoordelen en gebruik te maken van ons advies-, instemmings-, informatie- en initiatiefrecht.
  • actief met onze achterban te communiceren over belangrijke ontwikkelingen die het onderwijs op de Anne de Vries beïnvloeden.
  • een bijdrage te leveren op lokaal niveau en in de GMR.

 Centraal staat daarbij hoe we vanuit de MR kunnen bijdragen aan de ontwikkeling van kinderen tot zelfstandige personen die verantwoordelijkheid kunnen en willen dragen voor zichzelf, hun omgeving en de samenleving.

De MR vergadert ongeveer zes maal per jaar. Voor vragen of meer informatie kunt u een e-mail sturen naar mr@annedevries-epe.nl

MR leden:
 
Oudergeleding: 
Tom Lansink
Ilse Elferink: GMR-lid
 
Personeelsgelding:                                                                                                       
Barbara Diks : GMR-lid
Lisanne Hogeboom