Gebedsgroep

Waarom een gebedsgroep? 

De school is een plek waar je kind veel is en waar het een groot deel van zijn/haar jonge leventje doorbrengt. Een goed leef/schoolklimaat waar veiligheid en geborgenheid is voor je kind, goed onderwijs en een fijne omgang met leeftijdsgenootjes zijn hierin van essentieel belang. Maar ook zorg voor leerkrachten, de vrijwilligers in en om de school, fijne schoolse (neven-) activiteiten horen daarbij. Dat de Anne De Vries school een christelijke school is, is niet voor niks. Het recht van bestaan is ook een recht op een eigen identiteit binnen de school.   Gebed voor al deze bovenstaande dingen zorgt voor betrokkenheid, zorg dragen, meeleven met elkaar en vooral het erkennen dat we in die zorg afhankelijk zijn van onze Hemelse Vader.

Wat doen we als gebedsgroep? 

Als gebedsgroep bidden we samen met moeders van de Anne De Vries school. We komen ong. 1 x per maand bij elkaar op school. Als eerste nemen we op deze ochtend de tijd om te bidden voor de kinderen. We willen elk jaar in ieder geval voor alle kinderen een keer hebben gebeden. Daarnaast bidden we altijd voor de directeur, de leerkrachten, vrijwilligers en het bestuur. En we bidden voor het leefklimaat en de veiligheid in en rondom de school. Wil je als ouder eens een ochtend bijwonen en/of wil je meebidden dan ben je altijd welkom, ook als je niet bekend bent met (hardop) bidden ben je welkom, want jouw aanwezigheid stellen we ook op prijs!

Concreet gebed voor de leerling, leerkracht en gezinnen 

We vinden het fijn om ook te bidden voor concrete punten die spelen in en rondom de school. Als je gebed wilt voor iets kun je dat mailen naar  directie@annedevries-epe.nl . In de gebedsgroep zal hiervoor gebeden worden. We bidden ook voor jou! Ook leerlingen kunnen vragen om gebed; dus heb je zorgen, word je gepest of wil je ergens anders gebed voor: mail naar directie@annedevries-epe.nl!  

Privacy 

Met het oog op de privacy van leerlingen, gezinnen en leerkrachten hebben we een duidelijke regel: dat zowel de namen(lijst)van de kinderen, als de gezinnen of leerkrachten binnen de gebedsgroep blijven en dat er naast deze samenkomst niet onderling (meer) over gesproken wordt. Er mogen ook anoniem punten ingeleverd worden. Gebedspunten worden niet doorgespeeld naar anderen.   

Contactpersoon 

De gebedsgroep bestaat uit: Mariska Luijt, Marjolein Sterken, Nelleke Dijkman, Heidi van Hattem en Thirza Kraaijenhof. Jullie zijn altijd vrij om ons even aan te schieten bij vragen of punten of als je een keertje een ochtend bij wilt wonen! Met elkaar kunnen we allemaal ons steentje bijdragen aan goede zorg en onderwijs voor onze kinderen.