Schooltijden

Groep 1 en 2
- van 08.30 - 14.45 uur en op woensdag tot 12.15 uur
- groep 1 is tevens op maandag-  en vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij
- groep 2 is alleen op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij

Groep 3 en 4
- van 08.30 - 14.45 uur en op woensdag tot 12.15 uur
- Groep 3 en 4 zijn op vrijdagmiddag om 12.00 uur vrij

Groep 5 t/m 8
- van 08.30 - 14.45 uur en op woensdag tot 12.15 uur

Vanaf 8.15 uur staan de klaar-overs aan de weg. Om 8.20 uur opent de school haar deuren en gaan de kinderen zelfstandig naar binnen. De leerkrachten zijn dan in de klas om de kinderen te ontvangen. De bel gaat 5 minuten voor aanvang van de lestijd, zodat we op tijd kunnen beginnen.

Continurooster

Sinds enkele jaren eten we met elkaar op school. We gaan uit van de volgende aandachtspunten:
• Er is binnen de school een plekje ingericht voor kinderen die er behoefte aan hebben om zich tijdens het speelkwartier tussen de middag even terug te trekken i.p.v. buiten te spelen;
• Bij regenachtig weer blijven de kinderen in het klaslokaal van de eigen groep en mogen daar zelfstandig spelmateriaal kiezen, onder toezicht van de geplande pleinwacht;
• Invoering van het continurooster levert een positieve bijdrage aan de verkeersveiligheid, omdat kinderen tussen de middag niet meer naar huis en weer naar school hoeven te gaan;
• Een continurooster waarbij alle kinderen overblijven op school betekent dat er geen onderscheid meer is tussen kinderen die wel of niet overblijven, iedereen is dus gelijk;
• Uitgangspunt bij de lunch is dat de leerkracht erop toeziet dat alles wat een kind van huis heeft meegekregen volledig wordt opgegeten en gedronken. De school wint deskundig advies in over wat qua samenstelling en hoeveelheid een verstandige lunch is voor de verschillende leeftijdscategorieën en informeert de ouders hierover;
• De verschillende pauzes zijn zodanig gepland dat optimaal en effectief gebruik wordt gemaakt van de schoolpleinen.